Windbelasting

  • 19 juli 2022

Windbelasting is de kracht die de wind uitoefent op een object. Alle gebouwen en daaraan verbonden onderdelen, zoals bijvoorbeeld een glasbalustrade langs een balkon of dakterras, worden daaraan blootgesteld. De mate waarin hangt samen met de ligging van het gebouw, de structuur van het omliggende terrein en bebouwing en de hoogte van het gebouw.

Windgebieden

In Nederland kennen wij drie windgebieden en daarmee 3 fundamentele basiswindsnelheden.

Gebied I
Gebied II
Gebied III

Figuur NB.1 – Indeling van Nederland in windgebieden

Markermeer, Waddeneilanden en de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Wormerland, Purmerend en Edam-Volendam

Het resterende deel van de provincie Noord-Holland, de provincies Groningen, Friesland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland

Het resterende deel van Nederland

Belastingen op glasbalustrades

Er zijn twee verschillende lasten die invloed hebben op balustrades namelijk: lijnlast en windlast. De balustrades moeten voldoen aan de lijnlast die is vastgesteld in de NEN norm, de gebruiksbelasting. Alle in de markt beschikbare systemen voldoen hier in principe aan en zijn op deze belastingen ontwikkeld en ontworpen. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de factor windlast. Dit is voor de glasbalustrades een hele belangrijke factor, omdat deze balustrades door hun dichte structuur grote windvangers zijn.

Balustrades van SPARQ ontworpen op hoge windlasten

Een exclusief gebouw verdient een exclusieve glasbalustrade waarin veiligheid en functionaliteit hand in hand gaan met esthetiek en design.

SPARQ Balustrades heeft een assortiment eigen glasbalustrade systemen. Wij maken dus niet gebruik van in de handel verkrijgbare producten van derden. In de ontwikkeling van onze eigen SPARQ glasbalustrade systemen hebben wij ingezet op ontwerpen die hoge windlasten aan kunnen. De profielen hebben daardoor een hoge stabiliteit en stijfheid gekregen. Daarnaast is de maximaal toepasbare glasdikte groter dan gewoon in de markt. Hierdoor kunnen wij een goede oplossing bieden aan de vele balustradetoepassingen op gebouwen waarbij de windbelasting de maatgevende factor is. Dat speelt uiteraard in de kustgebieden maar ook zeker op veel gebouwen die meer in het binnenland gesitueerd zijn.

Veel glasbalustradesystemen zijn niet ontwikkeld om belastingen te kunnen weerstaan die groter zijn dan de geldende gebruikslast. Belastingen van wind op glasbalustrades zijn echter in veel buiten-toepassingen de maatgevende belasting. Daarbij geldt dat de windbelasting op een gebouw met 5 verdiepingen geldt voor alle verdiepingen! Dit maakt dat veel glasbalustradesystemen in deze veel voorkomende situaties niet toepasbaar zijn en een substantieel risico vormen tijdens steeds vaker voorkomende stormen.

 

In onderstaand tabel is de maximale windlast aangegeven voor de systemen die op lijnlast zijn ontworpen (groen) en tot waar de SPARQ systemen inzetbaar zijn (blauw).

Vanaf de 5e verdieping is de windlast maatgevend! en voldoen de gangbare systemen op de markt niet.

In situaties waarbij minder extreme windbelastingen van toepassing zijn bieden deze ontwerpen ons een grotere mate van ontwerpvrijheid.

Wij kunnen gemakkelijker complexe details oplossen omdat de toepassingsgrenzen van de systemen in constructieve zin veel verder weg liggen. Dit maakt bijvoorbeeld hogere glaspanelen of de toepassing op de minder sterke ondergronden goed mogelijk.

 

 

 

Terug naar overzicht
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies